ADR tájékoztató

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tájékoztató

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet, valamint az ADR /Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás/ alapján minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton, vasúton vagy belvízen szállít, fuvaroz szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy ezen tevékenységek ne veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet. A vállalkozásoknak a tanácsadó személyét írásban be kell jelenteni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.


Sokan úgy gondolják, hogy nem szállítanak ADR alá tartozó anyagot akkor nincs kötelezettségük, de tévednek. Tanácsadó alkalmazása akkor is kötelező, ha bizonyos határ fölötti mennyiségű veszélyes anyag érkezik a telephelyükre.


A jogszabály szerint, aki határérték alatti veszélyes anyagot szállít, vagy szállításhoz kapcsolódó feladást, csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, az ADR 1.3 fejezete szerinti képzéssel kell neki rendelkeznie.


Érintett személyek lehetnek: adminisztrációt végzők, ügyintézők, be- és kirakodók, csomagolók stb


2011. december 16.-tól az ADR ill. RID 1.3 fejezet szerinti képzéseket csak olyan személy tarthatja, aki érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezik!


A tanácsadó meglétét a katasztrófavédelem iparbiztonsága az elmúlt időszakra vonatkozóan utólag is ellenőrizheti.


Szolgáltatásom keretében a tanácsadói tevékenységgel összevonva, vagy önálló megbízással vállalom az ADR 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását, valamint a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását ezen folyamatoknak.


Baranyai Sándor- Közlekedési Hatóság által regisztrált veszélyes áru biztonsági tanácsadó


Tel: 70-771-2373