Veszélyes gépek biztonságtechnikai felülvizsgálata

Veszélyes- és nem veszélyes gépek kötelező időszakos gépvizsgálatainak jogszabályi háttere

Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt,továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Mvt.87. § 11 Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Vhr. 3. § (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek 5 évenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. (Pl. motorfűrész, láncfűrész, gallyazó láncfűrész, gallyazó motorfűrész, esetén 1 évente kell elvégeztetni. (EBSZ (Erdészeti Bizt. Szab.), 1993. évi XCV. trv. és az 5/1993 MÜM rendelet alapján)

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia, annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

Kapcsolatfelvétel