Játszótéri üzemeltetés

Tekintse meg játszótéri üzemeltetés szolgáltatásunkat

A módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében a játszótér üzemeltetőjének/ tulajdonosának karbantartási és ellenőrzési tervet kell készíteni annak érdekében, hogy a játszótéri eszközök biztonsága folyamatosan biztosítható legyen.

A vonatkozó MSZ EN 1176-7:2008. szabvány az ellenőrzéseket a következő csoportokba sorolja:

Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel

Ez az ellenőrzés olyan szemmel látható veszélyforrások felismerésére való, amelyek a vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásának a következményei. Az ellenőrzés szemrevételezéssel történik

E vizsgálatok során a látható károkat, veszélyforrásokat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni, valamint az aljzat vizsgálatakor a kemény tárgyakat és szennyeződéseket. A játékfelületeken, esési felületeken, lengőelemeken és csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető hibákat kell felderíteni. A biztonsági területeket, ha szükséges, fel kell tölteni (pl.: csúszdák környékén). A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen.

Operatív ellenőrzés

Részletes ellenőrzés, mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre, valamint a rendszeres ellenőrzés és a gyártói utasítások szerinti vizsgálat.

Éves átfogó üzembentartói ellenőrzés

Évente legalább egyszer (a játszótér tavaszi megnyitása előtt) az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcserék, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét.

Időszakos ellenőrzés kijelölt ellenőrző szervezet által.

A jelenlegi ellenőrzést követően négyévente egy alkalommal. A négyéves időszakos ellenőrzés során egy kijelölt szervezet a szabványoknak való megfelelést ellenőrzi. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.

A játszótéri eszközök munkáltatói ellenőrzésének általános előírásai

A játszótéri eszközök ellenőrzését, karbantartását minden esetben a gyártó/forgalmazó által meghatározottak szerint kell elvégezni, abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a következőkben leírtakat kell alapul venni. Vállalkozásunk vállalja a fenti vizsgálatok elvégzését.